HAKKIMIZDA

Firmamız 1980 yılında Ankara’da kurulmuştur. Başlangıçta sadece tarım aletleri şaftı imalatı yapan firmamız, ilerleyen senelerde traktör ve otomotiv parçaları da imal etmeye başlamıştır. 1992 yılında dünyanın en büyük şaft imalatçılarından olan GKN Walterscheid GmbH lisansı ile Walterscheid ürünlerinin imalatçısı konumuna gelmiştir ve GKN Walterscheid GmbH firmasının Türkiye'de ve Türki Cumhuriyetler'deki tek temsilcisidir.


Büyük Sanayi’de kurulan firmamız, üretim kapasitesi ve makine parkını geliştirerek 1998 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1600 m2 kapalı alana sahip tesisine taşınmıştır. 03.04.2015 tarihinde Kaleli Şaft ve Metal San. Tic. Ltd. Şti olarak nevi değişikliği gerçekleşmiştir.


Kurulduğu yıldan beri faaliyet gösterdiği alanlarda tercih edilen bir şirket olma vizyonunu belirlemiş KALELİ Şaft ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. olarak ISO 9001:2015 standart şartlarına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında “Savunma ve traktör sanayi için metal parça üretimi; fikstür ve takım tasarımı ve üretimi” gerçekleştirmekteyiz.

 

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi olarak sektördeki tüm gelişmeleri yakından izleyerek gerek müşterilerimizle gerekse diğer sektör paydaşları ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Müşteri beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetleri süreklilik anlayışı içinde sunmayı misyon edinmiş olan firmamız; hassas talaşlı imalat tezgahları, yüksek teknolojili bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) yazılımları, hassas üç boyutlu ölçüm cihazı (CMM), sertlik ölçümü ve tahribatlı kaynak muayenesi laboratuvarı, yetkin ve deneyimli çalışanları, dinamik mühendislik gücü ile savunma ve traktör sanayi sektörüne tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

 

ISO 9001:2015 standardının tüm şartlarının uygulanabilir olduğu Kalite Yönetim Sistemi, Planla – Uygula - Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ) çevrimi dikkate alınarak tüm çalışanlarımızın katılımıyla yönetimin sorumluluğunda işletilmektedir.

 

 

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

 

Savunma, havacılık ve traktör sanayi için metal parça üretimi ve fikstür - takım tasarımı ve üretiminde; güçlü deneyim ve alt yapısını kullanarak, değişen teknolojilerin de takibiyle müşteri beklentilerini karşılayan, ürün ve hizmetleri süreklilik anlayışı içinde sunmayı misyon edinmiş, global pazarda faaliyet alanlarında tercih edilen bir şirket olmayı vizyon olarak belirlemiş, aynı zamanda ürün ve hizmetlerimizle ülkemize ve toplumumuza fayda sağlayan bir firma olmak için:

 • ISO 9001:2015 ve AS9100_RevD Kalite standartlarının gerekliliklerine uymayı,
 • Gerekli kaynakları temin ederek, üretim ve destek süreçlerinin her aşamasında, çalışan kişilerin katılımıyla sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
 • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, anlaşılması ve iletişim sürekliliğinin sağlamayı,
 • Üst yönetim tarafından sistemdeki uygunsuzlukların planlı olarak gözden geçirilmesini ve uygunluğun sürekliliğini sağlamayı,
 • Firma adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı, iş güvenliği sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri ve tedarikçi performansını yakından izlemeyi,
 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmekteyiz.

 

Çevre Politikamız

 

KALELİ olarak amacımız, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca yaptığımız faaliyetlerden meydana gelebilecek çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmaktır. Bu doğrultuda;

 • Faaliyet gösterdiğimiz bölgede, çevre ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki çevre mevzuatının gerekliliklerine uymayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,
 • Yeni prosesler planlarken çevresel etkiyi dikkate almayı ve kontrol atında tutmayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre bilincini arttırmayı taahhüt etmekteyiz.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız

 

KALELİ olarak amacımız, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren yönetim anlayışını benimsemek ve uygulamaktır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biride, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerini tespit edip, risklere karşı önlemler almaktır. Bu doğrultuda;

 • Çalışanlarımızın yaralanmalarını ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri önlemek için İSG risklerini azaltarak ergonomik, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği için amaç ve hedefleri oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı,
 • Bünyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak ve bu sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için çalışmalar (eğitimler, tatbikatlar, risk değerlendirmeleri vs.) ve bu çalışmaların periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir, “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.